Jak obejít nezávislý soud neetickým kodexem

Orwellovy pravdyPodněcování k nenávisti, stejně jako protichůdná aktivita - snaha o její potlačování, jsou témata, se kterými se bohužel lidstvo asi bude ještě nějaký ten pátek vypořádávat. S novými technologiemi přicházejí nové možnosti a mění se způsob práce jak „hater-ů”, tak „hate free-rerů” (dodnes nemám jasno v tom, co je horší). Nejdiskutovanějším polem současnosti jsou sociální sítě. Zareagovat pochopitelně musela i EU. Světe div se, tentokrát nepřišla s novou směrnicí, ale s materiálem který sama překládá jako kodex chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů.

Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 02/2016

Znak Praha 2Dne 16.02.2016 se konalo druhé zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 02/2016

Znak Praha 2Dne 16.02.2016 se konalo pravidelné, druhé zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.Ohlédnutí za kongresem ODS

Kongres ODSNa ideový - nevolební, 26. kongres z května loňského roku, navázal kongres volební. V mrazivém (konečně) ledovém počasí byl 16. ledna zahájen v pořadí již 27. kongres ODS. Program byl tradičně náročný, k vidění toho bylo opravdu hodně. Ve stručnosti by se s odstupem času dalo veškeré dění shrnout zvídavým dotazem, mířeným na kolegy na politické levici: „Nám se daří, jak se daří Vám?“.

Pokud jde o atmosféru, byla podle mého znovu pozoruhodná zejména  koncentrace politického kapitálu na jeden čtvereční kilometr. Znáte to, když nás nikdo nepochválí, nezbude nám, než abychom se pochválili sami...

Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 05/2015

Znak Praha 2Dne 9.11.2015 se konalo páté zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 04/2015

Znak Praha 2Dne 5.10.2015 se konalo čtvrté zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
František Kriegel - hrdina v očích M a M

František Kriegel (muž bez brýlí) zdroj: Wikimedia Commons„Pan prezident udělí ve státní svátek 28.10 in memoriam Medaili za hrdinství studentu Petru Vejvodovi, Řád T.G.M. pak Františku Krieglovi“ dočetl jsem se 14. dubna 2015 na twitteru mluvčího prezidenta republiky. Řeč bude o druhém zmiňovaném.

Štítkem ex post zpravidla označuji články, ve kterých komentuji vybrané mediální kauzy v čase jejich završení. V případě tohoto článku tomu tak úplně není. Předjímám totiž, že prezident republiky dostojí výše uvedenému závazku a skutečně udělí Františku Krieglovi in memoriam vyznamenání, udělované osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.