Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 01/2015

Znak Praha 2Dne 21.1.2015 se konalo první zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
Pojďme se pro jednou (ne)regulovat

Povolovat, neutahovat! Zdroj obrázku: http://www.ovak.cz/index.php?document=112Člověk je tvor nerozumný, roztržitý, agresivní, asociální, svobodomyslný, nezodpovědný, trpící neřestmi, nemající pud sebezáchovy. A proto je nutné jeho chování do důsledku regulovat a případná porušení tvrdě postihovat. Již v přípravné fázi regulací je třeba dbát na to, aby celá agenda byla dostatečně rozsáhlá, zaměstnala dostatečný počet úředníků a předepsala adekvátní počet formulářů.

Z těchto předpokladů se patrně rozhodlo vycházet několik předkladatelů zákonů. Jak jinak si vysvětlit současnou kumulaci perel v podobě staronového zákazu kouření v restauracích, zavedení povinnosti používání bezpečnostních helem pro děti, regulace prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě?