Jak se zasadit o ještě nižší volební účast do té Unie

Volby EU Rozhodně nehodlám unavovat čtenáře axiomy typu: volby jsou jedinečný nástroj, díky kterému může volič přímo ovlivnit povolební politické dění, volby jsou svátek demokracie, když jsou volby, má se jít volit apod. Ani zde nebudu oponovat názorům mně tolik vzdáleným, které podle průzkumů sdílí 48 % lidí, že poslední volby byly zbytečné a nemohou nic změnit. Ba dokonce ani tím, že jsem zvyklý tento svátek slavit jako člen volebních okrskových komisí a co mě k tomu vede. Chtěl bych se s Vámi podělit o negativní zkušenost, která dokazuje, že již tak tragicky malou účast voličů u voleb dokážeme legislativními nedostatky ještě snížit.