Andreji, jak se babíš?

Veškeré politické dění je v posledních měsících soustředěno na jedinou osobu, prezidenta všech občanů ČR. Ano všech, i těch, kterým se to nemusí zrovna dvakrát líbit. Jsem jeden z nich, nicméně v čase kdy si připomínáme 25 let svobody a demokracie bych se spíše soustředil na to, co tyto hodnoty skutečně ohrožuje. Miloš Zeman z mého pohledu takovou hrozbou není. Vlastními přešlapy ztratil politický kredit a ve štěpení společnosti je takovým přeborníkem, že mám občas pochybnosti, zda mu vůbec ještě nějací podporovatelé zůstali a jestli je vlastně ještě co štěpit.

Mnohem více alarmující se mi zdá být počínání jiného muže, politiku praktikujícího nepolitika (považte, to prý není urážka, ale ctnost), který jde za svým cílem řídit stát jako firmu a prostě na tom maká. Jakkoliv se členové a sympatizanti tradičních stran vzájemně ujišťují v tom, že takhle se politika nedělá a že tento postup je krátkozraký, nic naplat, hnutí ANO 2011 má silnou podporu aktivních voličů i politicky spíše pasivní veřejnosti.

Služba občanovi není nerealizovatelný mýtus

Také jste se stejně jako já domnívali, že stav, kdy stát prostřednictvím obcí poskytuje servis (službu), je jen utopická představa, že se nejedná o reálně dosažitelný cíl? Čím že si to osoby pracující pro veřejnou správu – „úředníci“ – vysloužili ten pejorativní nádech a jak je to možné změnit? Jsem přesvědčený o tom, že ke změně k lepšímu směřujeme, tempo našeho postupu však není nikterak závratné.

Společenskou prestiž úředníků dle mého nekazí jen pokračující nárůst byrokracie, větší díl viny bych přisuzoval dědictví z dob komunismu. Fronty, nekonečné lhůty, asertivita, pochybení. Toho všeho postupně na úřadech ubývá, stejně jako přiměřeně ubývá frustrace, která tyto jevy doprovází. Dříve vštípené zážitky jsou ale natolik silné, že ani po 25 letech není snadné je překonat.

V době rostoucího vlivu levice a jejích všude přítomných přešlapů byl občan přinucen osvojit si schopnost radovat se z maličkostí. Dokonce bych řekl, že díky panu prezidentovi se stávám expertním praktikujícím tohoto oboru.