František Kriegel - hrdina v očích M a M

František Kriegel (muž bez brýlí) zdroj: Wikimedia Commons„Pan prezident udělí ve státní svátek 28.10 in memoriam Medaili za hrdinství studentu Petru Vejvodovi, Řád T.G.M. pak Františku Krieglovi“ dočetl jsem se 14. dubna 2015 na twitteru mluvčího prezidenta republiky. Řeč bude o druhém zmiňovaném.

Štítkem ex post zpravidla označuji články, ve kterých komentuji vybrané mediální kauzy v čase jejich završení. V případě tohoto článku tomu tak úplně není. Předjímám totiž, že prezident republiky dostojí výše uvedenému závazku a skutečně udělí Františku Krieglovi in memoriam vyznamenání, udělované osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

EU sušenky, extra vypečené

Tyto cookies snad EU legislativa ještě nepostihla. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepperidge_Farm#/media/File:Pepperidge-Farm-Nantucket-Cookie.jpgNemám rád unáhlená zobecnění, zatvrzele se jim bráním. Pokud jde o legislativu Evropské unie, často se tendenčně zneužívá paušalizace nereprezentativního vzorku. Tohoto argumentačního faulu obratně využívají zejména ortodxní euroskeptici. Není divu, že jim to funguje. Každý z nás si vzpomene na řadu legislativních perliček. Ze zvučných kauz vzpomeňme lokální „pomazánkové máslo“, nebo globální průšvih „biopaliva první generace“. Ukazuje se, že včasné proprání legislativních změn  v přípravné fázi může výrazně pomoci minimalizovat škody - zde jako příklad uveďme snad alespoň dočasně překonanou snahu o omezení držení střelných zbraní.

O nedokonalosti grilu a osamělosti muže

Paprika na grilu Měl to být ryze odpočinkový víkend. Idyla - rodina fuč, zítra žádné povinnosti, jde se s kamarády na pivo. Jenomže jak už to tak bývá, ne vždy vše běží tak úplně podle harmonogramu. Ten má sraz se školou, ten slaví výročí, ti jeli na chatu a poslední jistota má doma plot, poněvadž si ze čtvrtka udělal pátek a má co žehlit.

Tak si tu zoufám a pomalu se smiřuju s tím, že mými společníky bude bílé, které samotnému nechutná, televize, ve které již léta nic nedávají a kniha, která mě uspí dřív, než bys řekl Gutenberg. A v tom zmerčím na stole balík.

RE:VIZE zeleného(?) manifestu

Zeleno-červení, zdroj: https://trebon.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/26/2014/04/28351_391074179263_39371299263_3720487_3473536_n.jpgNení tomu tak dlouho, co jsem zaznamenal vznik levicové platformy Zelená re:vize. Nabyl jsem dojmu, že se jedná o jakousi frakci členů Strany zelených, kteří prosazují politickou změnu, respektive vyzývají k jejímu prosazování právě prostřednictvím Strany zelených. Na tom by samo o sobě nebylo nic tak zvláštního. Co my naopak jako velmi zvláštní připadá, je to, k jaké změně platforma Zelená re:vize vybízí.

Člověk nemusí být zrovna laureát ceny Karla Havlíčka Borovského za politické komentáře, aby věděl, že zelení budou mít vždy blíže k levé straně politického spektra.

Jak občánek o občanku přišel

Kdyby jen o občanku, to by bylo „krásné“! Osvědčená a šestnáct let testovaná praxe shromažďovat a přenášet všechny doklady v peněžence selhala. Přesněji selhal lidský faktor, respektive zafungovala lidský blbost.

Za vše může establishment a Evropská unie. Nikdo z nich mi od mala nevštipoval, že kromě auta, nemám nechávat cennosti ani na veřejných lavičkách. Chybně předjímal mou neomylnost a vkládal přílišnou důvěru do rukou mých rodičů, jejichž výchova měla občánka od podobných excesů ochránit. Mimochodem peněženku jsem nechal na lavičce v parku někdy po deváté večer. Aby cedule fungovaly skutečně efektivně, měly by být u každé lavičky a musím trvat na tom, že by měly být osvětleny.

Ale vážně, situace je na první pohled zoufalá, občánka jímá frustrace z toho kolik sám sobě vygeneroval práce. Z toho, že se nevyhnutelně dostává do spárů zlých úředníků. Je to ve skutečnosti vážně tak strašné?

To koukáte bolševici, co tu jezdí po silnici!

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dragoon#/media/File:Dragoon-illustration.jpeg Nevěřím, že existoval někdo, kdo by si snad mohl myslet, že cvičení spojeneckých vojsk napříč Evropou nevyvolá v čase pokračující ukrajinská krize pořádný povyk. Toto očekávání se bezezbytku naplnilo.

Pokus ministra obrany Martina Stropnického, který se snažil navodit dojem rutinního cvičení (patrně s cílem minimalizovat emoce), považuji za přinejmenším úsměvný. Dragoon ride bylo jasnou demonstrací síly a jednoty vojsk NATO. Nešlo o žádné rutinní srandičky. Šlo o  čitelnou reakci na pokračující eskalaci krize na Ukrajině, jejíž mediální obraz v nemalé míře utvářela propaganda obou stran konfliktu, tj. NATO a RF. Médii (zejména pak „novými médii“) se tak často šířily naprosto protichůdné informace. Potenciál prostoru k věcné diskuzi, který nabízí sociální sítě, však tentokrát využitý nebyl.

Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 02/2015

Znak Praha 2V náhradním termínu dne 11.3.2015 (původní termín byl z rozhodnutí předsedkyně KVV zrušen pro nedostatek bodů k jednání) se konalo druhé zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Andrej, Adriana, Ano a Anistrát hl. m. Prahy

Primátorský, transparentně (ne)existující 1/2 melounMé očekávání výkonu stran koalice na pražském magistrátu nebylo nikterak přehnané. Dosavadní koalice představuje poněkud nesourodý slepenec (v rámci zachování korektnosti dodejme, že totéž lze říci o jakékoliv jiné koalici). Najdeme zde politické matadory, nováčky, přeběhlíky, přebíhající a dosud nerozhodnuté (to zas tak obvyklé není). Soudě dle postů v radě v poměru pět pro ANO, tři pro ČSSD a tři Trojkoalici a dle dlouhodobějšího směřování čelních představitelů těchto těles bych koalici hodnotil jako levo-levou.

Poté co koalice nad očekávání mnohých přežila tři měsíce (děkovat by za to měla mimo jiné exTop09, nyní nezařazené Monice Krobové Hášové, která vstala ze střídačky poté, co se Matěj Stropnický znovu rozhodl být Matějem Stropnickým) uzrál čas na malé bilancování.

Cecilko, na cizí zbraně se nesahá

EU pro regulaci zbraníKoncem roku 2013 se v bruselské dílně EU zrodila zpráva „Střelné zbraně a vnitřní bezpečnost EU: ochrana občanů a maření nelegálního obchodu“ na kterou navazuje švédská členka Evropského parlamentu Cecilie Malmström svou iniciativou s cílem omezit přístup ke zbraním pro civilní účely v rámci EU. Proč? No, asi to nebude kvůli jejímu liberálnímu přesvědčení (považte, jde o členku liberální strany). Je prý vedena snahou snížit kriminalitu. A právě to přitáhlo mojí pozornost. Méně zbraní = méně kriminality?

Tato iniciativa nevyhasla a k mému překvapení se vrací zhruba v půlročních cyklech formou tiskových prohlášení a zpráv opírajících se o „Firearms Expert Group“ - eurozvané expertní zbraňové skupiny, která zastupuje leckoho, ovšem vyjma držitelů legálních zbraní...

Pojďme se pro jednou (ne)regulovat

Povolovat, neutahovat! Zdroj obrázku: http://www.ovak.cz/index.php?document=112Člověk je tvor nerozumný, roztržitý, agresivní, asociální, svobodomyslný, nezodpovědný, trpící neřestmi, nemající pud sebezáchovy. A proto je nutné jeho chování do důsledku regulovat a případná porušení tvrdě postihovat. Již v přípravné fázi regulací je třeba dbát na to, aby celá agenda byla dostatečně rozsáhlá, zaměstnala dostatečný počet úředníků a předepsala adekvátní počet formulářů.

Z těchto předpokladů se patrně rozhodlo vycházet několik předkladatelů zákonů. Jak jinak si vysvětlit současnou kumulaci perel v podobě staronového zákazu kouření v restauracích, zavedení povinnosti používání bezpečnostních helem pro děti, regulace prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě?