Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 01/2015

Znak Praha 2Dne 21.1.2015 se konalo první zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
 

Telegraficky

  • Představení členů
  • Jednací řád
  • Jmenován místopředsedy FV
  • OPBH
  • Schválen plán činnosti FV
  • Schválení termínů jednání

Přijatá rozhodnutí

  • Schválen plán činnosti FV
  • Jmenován místopředsedy FV

Prognózy

Ve Finančním výboru zastupitelstva MČ Praha kroutím již druhé funkční období. Opravdu nerad bych cokoliv zakřikl hned po prvním jednání, ale průběh nápadně připomínal zpravidla nekonfliktní zasedání komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2. Takový průběh nebýval v minulosti úplně obvyklý a jsem za něj rád. Ekonomů je přítomno požehnaně a to v rozpětí od studujících, po léta praktikující. S řadou z nich jsem měl v minulosti možnost spolupracovat na různých kontrolních činnostech. Myslím, že je na čem stavět. Jsem rád, že i nadále ctíme pravidlo, že FV předsedá opozice. Předsedou je toho času Jan Kolář (ANO 2011). Na pozici místopředsedy byl jednohlasně zvolen dříve opoziční předseda FV Martin Jírovec (OSB).

OPBH

Likvidátor rozkradeného OPBH seznámil FV se svou pravidelnou zprávou a pokusil se seznámit nové členy s dřívějším a aktuálním průběhem likvidace této danajské, státem nařízené správy. Činil tak se zaujetím sobě vlastním a to při vědomí, že i přes veškeré vyvíjené úsilí patrně i nadále v této spletité kauze zůstane jediným, kdo (snad) zcela rozumí. Z poslední vedené komunikace nabývá likvidátor dojmu, že se stát nakonec zachová jako řádný hospodář a přijme jediné logické východisko - převede veškeré závazky OPBH zpět pod správu MFČR. Vždyť to taky pár let trvalo...

Naplnění aktuálního likvidátorova předpokladu, nasvědčujícího, že samotná likvidace je již v dohlednu a že by dokonce měla skončit v kladných násobcích šestimístných čísel, bych osobně považoval za maximum možného.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.