Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 01/2015

Pozvánka ŘMŠ, ŘZS a zástupiteléDne 13.1.2015 se konalo první zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.Telegraficky

  • Představení členů
  • Stanovení harmonogramu zasedání //Časově nejnáročnější část
  • Schválení náplně činnosti komise //Bez rozšíření. Diskuse na téma hodnotící, kvalitativní kritéria a nad organizací schůzek s řediteli
  • Mimoškolní činnosti dětí a mládeže na 2015 a Q1 2016 //Návrh na rozšíření rozsahu grantů, zapojení rodičů

Přijatá rozhodnutí

  • Program podpory pro oblast mimoškolní činnosti dětí a mládeže roku 2015 a Q1 roku 2016 schválen. Původní návrh rozšířen o volnočasové aktivity, při zapojení rodičů.
  • Navrácení vypujčeného pozemku ZŠ Vratislavova do výpůjčky DDM Prahy 2. ZŠ pozemek ke své činnosti nevyužívá.
  • Zajištěn provozu třech MŠ v době letních prázdnin. Organizačně bude upřesněno.

Prognózy

Je na ně asi příliš brzy, ale v tuto chvíli jsou velmi příznivé. Diskuse se vedla ve věcném, ryze apolitickém duchu. Členové KVV hlasovali jednotně, soudě dle představení jednotlivých členů je zde zastoupen nejeden odborník z oboru.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.