Cecilko, na cizí zbraně se nesahá

EU pro regulaci zbraníKoncem roku 2013 se v bruselské dílně EU zrodila zpráva „Střelné zbraně a vnitřní bezpečnost EU: ochrana občanů a maření nelegálního obchodu“ na kterou navazuje švédská členka Evropského parlamentu Cecilie Malmström svou iniciativou s cílem omezit přístup ke zbraním pro civilní účely v rámci EU. Proč? No, asi to nebude kvůli jejímu liberálnímu přesvědčení (považte, jde o členku liberální strany). Je prý vedena snahou snížit kriminalitu. A právě to přitáhlo mojí pozornost. Méně zbraní = méně kriminality?

Tato iniciativa nevyhasla a k mému překvapení se vrací zhruba v půlročních cyklech formou tiskových prohlášení a zpráv opírajících se o „Firearms Expert Group“ - eurozvané expertní zbraňové skupiny, která zastupuje leckoho, ovšem vyjma držitelů legálních zbraní...

Janie's Got A Gun

Smutná píseň, smutný příběh. Aerosmith v ní ale nešli po otázce oprávněnosti legálního držení zbraně. Možná proto, že právo na zbraň mají odchylně od nás zakotvené v dodatku ústavy. Jedno však máme společné, jasně stanovená pravidla, podle kterých civilní občan smí, či nesmí vlastnit zbraň. Tedy vedle Jany může i u nás vlastnit gun třeba Honza.

Jestli správně počítám, EU se aktuálně skládá z dvaceti osmi suverénních států. Z nichž každý prošel různým historickým vývojem a od svého zrodu začal utvářet, vedle ostatního, i pravidla vlastnictví zbraně pro ten, či jiný účel (sport, ochrana zdraví a majetku, sběratelské účely aj.). Co na tom, že jsou v Maďarsku a Německu zbraně zakázány? Co na tom, že ve Francii jsou zbraně téměř zakázány a v Anglii zcela zakázány? Domnívat se, že tento letitý vývoj lze jednoduše zapomenout a uměle indoktrinovat společný, „evropsky přijatelný model“  je fatální omyl.

Hlavní nebezpečí ani tak nespatřuji ve snaze o celoevropské zpřísnění podmínek pro držení soukromých zbraní. Největším strašákem je dle mého forma, kterou se o to Brusel pokouší - umělé „sjednocování legislativy“ členských států EU.

Transformace do trendy témat, Charlie beze zbraně

V rámci boje proti terorismu je třeba zamezit civilnímu obyvatelstvu v přístup ke zbraním, dočtítám se mezi řádky tiskových prohlášení eurokomisařky Malmström. Asi proto, aby se civilní obyvatelstvo (cíl teroristických útoků) stalo ještě více zranitelným. Dříve než teroristé znovu zaútočí (kéž by žádné příště nebylo) na území EU (nelegálně drženými) automatickými zbraněmi, bude vůbec nejlepší, aby civilní obyvatelstvo bylo plošně zbaveno nejen možnosti chránit své zdraví prostřednictvím střelných zbraní, ale aby byly do ilegality postaveny např. pepřového spreje, podobně, jako je tomu v Anglii. Jistě tak dosáhneme menšího počtu civilních obětí.

Je třeba si uvědomit, že zatímco Velká Británie je i díky geografické poloze schopna svůj velmi restriktivní vztah ke zbraním vynutit, v jiných členských zemích EU to možné není a rozhodně to není žádoucí.

Střelná zbraň je stejně jako jakákoliv jiná zbraň (nůž, půllitr, tyč, židle...) prostředek, nikoliv vykonavatel. Statisticky nebezpečnější zbraní teroristů je automobil, autobus a letadlo. Zakažme tedy i ty, přesněji nechme je užívat jen ozbrojené složky.

Zbraně v komunální politice ČR

Tak dlouho kolem tohoto tématu poskakovaly tradiční pravicové strany, až si ho nechaly vzít. Jako nosné téma jej použila Občanská konzervativní strana. Tuším, ale popravdě nechápu, proč se toto téma nedostalo do hledáčku Občanské demokratické strany, či strany Strany svobodných občanů? Nabývám přesvědčení, že kontroverze tohoto tématu, které se patrně obě zmiňované strany zalekly, je jen domnělá. Řekl bych, že způsob jakým je v České Republice implementována možnost legálního vlastnictví střelné zbraně je natolik kvalitní, že stojí za to jej bránit.

Přál bych všem, včetně Cecilie Malmström, aby se nikdy neocitli v situaci, která by eskalovala v použití střelných, ani jiných zbraní. Bohužel nežijeme v ideální světě a pacifistické sklony nám bezpečnost nezajistí.

! Aktualizace 12.02.2015, 19:22
Jen co jsem to dopsal, vstupuje do hry „našinec“. Bohužel v roli cizince: