Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 02/2015

Znak Praha 2V náhradním termínu dne 11.3.2015 (původní termín byl z rozhodnutí předsedkyně KVV zrušen pro nedostatek bodů k jednání) se konalo druhé zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Andrej, Adriana, Ano a Anistrát hl. m. Prahy

Primátorský, transparentně (ne)existující 1/2 melounMé očekávání výkonu stran koalice na pražském magistrátu nebylo nikterak přehnané. Dosavadní koalice představuje poněkud nesourodý slepenec (v rámci zachování korektnosti dodejme, že totéž lze říci o jakékoliv jiné koalici). Najdeme zde politické matadory, nováčky, přeběhlíky, přebíhající a dosud nerozhodnuté (to zas tak obvyklé není). Soudě dle postů v radě v poměru pět pro ANO, tři pro ČSSD a tři Trojkoalici a dle dlouhodobějšího směřování čelních představitelů těchto těles bych koalici hodnotil jako levo-levou.

Poté co koalice nad očekávání mnohých přežila tři měsíce (děkovat by za to měla mimo jiné exTop09, nyní nezařazené Monice Krobové Hášové, která vstala ze střídačky poté, co se Matěj Stropnický znovu rozhodl být Matějem Stropnickým) uzrál čas na malé bilancování.