Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 02/2015

Znak Praha 2Dne 2.3.2015 se konalo druhé zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
 

Telegraficky

  • Zahájena tradiční vlna schvalování v pořadí
    • Program jednání
    • Zápis z prvního jednání
  • Diskuse nad rozpočtem
  • Hlasování o rozpočtu MČ na rok 2015

Přijatá rozhodnutí

  • FV doporučil zastupitelstvu MČ rozpočet 2015 ke schválení

Prognózy


Vypadá to, že bude veselo. Vlastně už je. Úvodní kladná hlasování doplnila zástupkyně ekonomického odboru svým žertovným návrhem, tj. bezprostředně hlasovat o rozpočtu v identickém tempu. Po jednomyslném odsouhlasení rozpočtu připomněl kolega z Top09, že situace nápadně připomíná kongres ANO. No a já prvně v životě zažil, jak vypadají zástupci OSB při tom, když hlasují ve prospěch rozpočtu. Časy se mění. 

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.