Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 02/2015

Znak Praha 2V náhradním termínu dne 11.3.2015 (původní termín byl z rozhodnutí předsedkyně KVV zrušen pro nedostatek bodů k jednání) se konalo druhé zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.Telegraficky

 • Schválení zápisu z předchozího jednání
 • Schválení programu jednání //poněkud chaotické zařazování mimořádných bodů a distribuce materiálů na poslední chvíli (jednalo se však o technické body, proto se obešlo bez protestů účastníků)
 • Stravování dětí ze sociálně potřebných rodin - prezentace vedena zástupkyní OSPOD //aktuálně využívané zdroje: Women for women, program obědy pro děti,
  mimořádná okamžitá pomoc ÚP“ - problematická z důvodu neadekvátních reakčních dob stran ÚP. Mgr. Konvičkové patří dík za uvedení do problematiky
 • Diskuse nad výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2014 //vyrovnané rozpočty ZŠ a MŠ, ve všech případech + hospodářský výsledek
 • Navýšení kapacity školní družiny ZŠ na Smetance a ZŠ Sázavská
 • Informace
  • Rozpočet pro oblast školství 2015
  • Výsledky zápisů do 1. tříd ZŠ, včetně § 38 (plnění povinné školní docházky v zahraničí, na jiném území ČR nebo v evropské škole
  • Protokol z kontroly ČSI ZŠ Londýnská //působivé závěry
  • Protokol z kontroly HS - MŠ „Trojlístek“ //bez nálezů
  • Výsledky žáků ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Kladská 1 v testování Scio //gratulujeme!
 • (H)různé
  • Pedikulóza (vši)
   • Již se nejedná o infekční onemocnění a tak stran MŠ a ZŠ není možno vyžadovat potvrzení od lékaře, nýbrž jen čestné prohlášení rodiče. ÚMČ P2 vydal metodický pokyn k aktualizaci školních řádů atd.
  • Městská knihovna v Záhřebské ulici
   • Došlo ke změně vlastníka nemovitosti, změně nájemních podmínek (navýšení nájmu). Pobočce hrozí uzavření. KVV prověřuje možnosti jak přispět k zachování pobočky městské knihovny, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha.
  • Publikování zápisu z jednání KVV na veřejné části webových stránek ÚMČ P2
   • Jde o můj návrh, kterým bych rád přiblížil dění v KVV veřejnosti a učinil tak za dost četným dotazům ve smyslu: „co že to je ta KVV a co se tam řeší?“. Prověřujeme možnosti, rozhodující může být i stanovisko RMČ.

 

Přijatá rozhodnutí

 • Všechny výsledky hlasování byly kladné

 

Prognózy

Na základě aktuálně dostupného přehledu zájmu o zápis do 1. tříd ZŠ lze konstatovat, že obsazenost všech ZŠ je na velmi dobré úrovni. Počty byly doplněny i dětmi mimo Prahu 2. Polovina ZŠ otevřela přípravné třídy. Tolik dobré zprávy.

Součástí oslovování kolegů se stává stranický přívlastek. Tedy např.: Zajímalo by mě co tomu říká kolega Vopršálek z KSČM (takového tam zatím nemáme). Dle mých zkušeností to nevěstí nic dobrého. Jedná se o jasný signál o tom, že se blíží konec věcných, apolitických diskusí. Ukazuje se tak, že moje úvodní nadšení bylo tradičně poněkud předčasné. Kéž bych se mýlil.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.