To koukáte bolševici, co tu jezdí po silnici!

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dragoon#/media/File:Dragoon-illustration.jpeg Nevěřím, že existoval někdo, kdo by si snad mohl myslet, že cvičení spojeneckých vojsk napříč Evropou nevyvolá v čase pokračující ukrajinská krize pořádný povyk. Toto očekávání se bezezbytku naplnilo.

Pokus ministra obrany Martina Stropnického, který se snažil navodit dojem rutinního cvičení (patrně s cílem minimalizovat emoce), považuji za přinejmenším úsměvný. Dragoon ride bylo jasnou demonstrací síly a jednoty vojsk NATO. Nešlo o žádné rutinní srandičky. Šlo o  čitelnou reakci na pokračující eskalaci krize na Ukrajině, jejíž mediální obraz v nemalé míře utvářela propaganda obou stran konfliktu, tj. NATO a RF. Médii (zejména pak „novými médii“) se tak často šířily naprosto protichůdné informace. Potenciál prostoru k věcné diskuzi, který nabízí sociální sítě, však tentokrát využitý nebyl.