Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 03/2015

Znak Praha 2Dne 22.04.2015 se konalo pravidelné, třetí zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Začínám poněkud chaoticky. Nejprve jsem sám sebe zadřel v práci, následně mě zadřel probíhající audit v ÚMČ, který se nasáčkoval do původně rezervované místnosti (zaregistrovat upozornění velikosti post-it signalizující změnu místnosti vyžadovalo méně roztržitosti...)
 • V úhrnu nabrané desetiminutové zpoždění mě posouvá na začátek projednávání bodu 5, tj. prošvihl jsem:
 • Stihl jsem:
  • vyhodnocení grantů Veřejná finanční podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže a pro oblast aktivit rodin s dětmi. //V rámci diskuse vznikl protinávrh korigující navržené přerozdělení, se kterým jsem se neztotožnil. Mám ho v šuplíku „potrestání úspěšných“. Z tohoto důvodu jsem se zdržel. Připomínám, že jde o doporučení, které schvaluje RMČ.
  • plán činnosti a termíny dalších jednání
  • žádosti ředitele ZŠ a ředitelky MŠ o navýšení kapacit
  • žádost ZŠ Ilji Hurníka o propůjčení nebytových prostor
  • žádost Mladých ochránců přírody o pronájem nebytových prostor - vyslovení obecního zájmu. //Následovala diskuse na téma tržní nájemné vs. obecní zájem a s tím spojená dilemata. KVV podpořila návrh Mladých ochránců přírody.


Přijatá rozhodnutí

 • Všechny návrhy usnesení byly přijaty

 

Prognózy

Ing. Petrásek vedl jednání ve funkci předsedy KVV myslím velmi dobře a vyváženě.

Pozitivně vnímám „mezikomisní“ spolupráci, která někdy bývá poněkud kostrbatá. Osobní účast zástupce kulturní komise (Ing. Šolc) při projednávání tématu vyhodnocení grantů Veřejná finanční podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže a pro oblast aktivit rodin s dětmi byla velmi ku prospěchu.

Závěrem si neodpustím jedno doporučení. Rezignaci na svůj post (případně opuštění klubu) je rozhodně konstruktivnější, ohleduplnější a vhodnější předložit dříve, než v den konání Zastupitelstva městské části. Proč? Podáte-li rezignaci k datu konání Zastupitelstva, mandát končí týž den ve 24:00 hod. To v praxi znamená, že Zastupitelstvo již nemůže na organizační změny v den svého zasedání zareagovat, což je mimochodem důvod, proč v tuto chvíli není obsazeno místo zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit, které se rozhodla opustit paní Duchková.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.