Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 03/2015

Znak Praha 2Dne 8.6.2015 se konalo třetí zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Zahájena tradiční vlna schvalování v pořadí
  • Program jednání
  • Zápis z prvního jednání
 • Následují body
  • Odpis nedobytných pohledávek
  • Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2014 - závěrečný účet
  • Zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti za 1. čtvrtletí 2015
  • Různé
  • Projednání zprávy o hospodaření OPBH za rok 2014 včetně zprávy auditora a dále informace o průběhu likvidace

 

Přijatá rozhodnutí

 • Odpis nedobytných pohledávek (nájem) - FV navrhuje ZMČ Praha 2 schválit k odpisu
 • Hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2014 - FV doporučuje ke schválení
 • Informace ke zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti za 1. čtvrtletí 2015 - FV doporučuje ke schválení
 • Zřízena kontrolní skupina pro kontrolu finančních toků v rámci prodeje nemovitostí
 • FV vzal na vědomí zprávu likvidátora OPBH a doporučuje schválit závěrku za rok 2014

 

Prognózy

Zpráva likvidátora OPBH o průběhu likvidace - minulá zpráva vyznívala myslím více pozitivně. Předchozí stav trvá - exekučně obstavené nemovitosti dosud neprodány. Nezbývá než věřit, že se je podaří prodat před dalším možným zablokováním z důvodu nové, či obnovené žaloby (pochopitelně účelově). FV se rozhodl zapojit do kontroly finančních toků v rámci prodeje nemovitostí podle schválených Pravidel. Pan předseda je zatím první člen hnutí ANO 2011 s prokazatelnou mírou sebereflexe, kterého jsem dosud měl možnost potkat. Budiž mu to ke cti.

 

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání. Zápis z jednání naleznete po autorizaci na: http://urad.praha2.cz/Financni-vybor.