Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 04/2015

Znak Praha 2Dne 3.6.2015 se konalo pravidelné, čtvrté zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.
Telegraficky

 • Obvyklá vlna schvalování
  • schválení zápisu z minule
  • doplnění a schválení programu
 • Následujcí body
  • odměny z doplňkové činnosti R2014
  • žádosti o poskytnutí ubytování učitelů
  • gymnázium Sázavská, žádost o rozšíření prostoru učeben přepažením místnosti (+cca 40m2)
  • průzkum MČ Praha 2 k provozní době v mateřských školách


Přijatá rozhodnutí

 • Všechny návrhy usnesení byly přijaty

Prognózy

Mezi členy KVV byli nominování i zástupci ředitelů ZŠ a MŠ. To je myslím výborný nápad, který by mohl napomoci tomu, aby se KVV neprofilovala do role úředníci-teoretici, ale aby její závěry byly opřeny o praxi.

Zajímavá diskuse proběhla v bodě "průzkum MČ Praha 2 k provozní době v mateřských školách", kdy v předkládaném dotazníku budou moci rodiče vyjádřit svoji spokojenost s otevírací dobou školek. Případně budou moci navrhnout úpravu otevření o max. -1 hod. a uzavření o max. +1,5 hod. To myslím v nejobvyklejším modelu otevírací doby představuje otevírací dobu: po., pá. 07:00-18:30 hod.

Po přibližně půlhodinové diskusi se nám podařilo překlenout individuální snahu o přifouknutí původně jednoúčelového dotazníku. Následně se rozvinula diskuse na téma, zda-li vůbec by měla MČ rozšiřovat otevírací dobu školy. Zvláštní, že názor těch z nás, kteří mají malého sviště (více svišťů), směřoval spíše k zachování stávající otevírací doby. Dle mého by MŠ neměla suplovat výchovnou roli rodičů a děti by jednoduše neměli být 11,5 hod. denně ve školce.

Dokážu ale rozumět výjimečné potřebě rodičů, kteří potřebují sviště na přechodnou dobu zaparkovat ve školce o trochu déle (práce, nemoc...). Řeč by tedy dle mého měla být o výjimečných případech a hned na začátku bych do diskuse přidal i fakt, že to něco bude stát. Domnívám se, že by rodiče v případě zájmu o využití prodloužené otevírací doby MŠ měli participovat na hrazení s tím spojených nákladů. Nebudu, ale předjímat výsledek ankety, hledání konsensu bude nevyhnutelně následovat.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.