Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 04/2015

Znak Praha 2Dne 5.10.2015 se konalo čtvrté zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Zahájena tradiční vlna schvalování v pořadí
  • Schválení programu jednání
  • (Ne)Schválení zápisu z předchozího jednání - z letargie nás vyvádí fakt, že zápis nebyl (poněkud netradičně) pro nízkou účast schválen
 • Následují body
  • Projednání průběžné zprávy o hospodaření OPBH
  • Odsouhlasení potvrzení účasti na jednání FV. Škoda, že podobným institutem neprocházela třídnice ve škole :)
  • Informace k plnění rozpočtu za 1. pololetí 2015 - diskuse nad větším rozpadem dodaných podkladů k investic do ne/bytových prostorů, s výsledkem beze změn.
  • Různé
   • Kontrolní skupina zřízená za účelem kontroly finančních toků v rámci prodeje nemovitostí byla paralyzována neočekávanou aktualizací Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek, kdy původní usnesení zachycené v bodě 6 minulého zápisu fakticky pozbylo platnosti. 
   • Diskuse nad předloženým návrhem na zhodnocení finančních prostředků z prodeje nemovitostí J&T a Oberbank.

 

Přijatá rozhodnutí

 • FV aktualizoval původní usnesení k zahájení kontroly finanční toků v rámci prodeje nemovitostí, tak aby  kontrola mohla pokračovat
 • FV se rozhodl zabývat otázkou zhodnocení peněžních prostředků z prodeje nemovitostí s tím, že dojde ke zpracování alternativních návrhů

    

   Prognózy

   Čeho všeho se ještě dočkáme při správě OPBH? Likvidátor informoval přítomné o tragické smrti jednoho z dlužníků, který se stal obětí (patrně) násilného trestného činu. Celá kauza tak potvrzuje původní dojem drsných praktik Divokého západu realizovaných po revoluci ve středu Evropy. Předchozí stav trvá - exekučně obstavené nemovitosti dosud neprodány. Před koncem roku dojde k další dražbě.

   Vedle zahájené kontroly prodeje nemovitostí, se pozornost FV ubírá i na zhodnocení peněžních prostředků z prodeje nemovitostí. Tedy je na čem pracovat. 

    

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání. Zápis z jednání naleznete po autorizaci na: http://urad.praha2.cz/Financni-vybor.