Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 05/2015

Znak Praha 2Dne 9.11.2015 se konalo páté zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Zahájena tradiční vlna schvalování v pořadí
  • Schválení programu jednání
  • Schválení zápisu z předchozích jednání - pro nízkou účast schvalujeme zápis 03/2015 a 04/2015 až nyní
 • Následují body
  • Kontrola finančních toků v rámci prodeje nemovitostí dle schválených Pravidel
  • Diskuse nad indikativní nabídkou p. Richtera k zhodnocení finančních prostředků z prodeje nemovitostí
  • Různé
   • Diskuse nad přínosem(?) uplatnění inflační doložky 0,4% na nájmy obecních bytů

Přijatá rozhodnutí

 • Vytvořen konsensus nad zadáním pro vytvoření podkladu pro realizaci kontroly finančních toků v rámci prodeje nemovitostí.
 • S ohledem na řešení bodu zhodnocení peněžních prostředků získaných z prodeje nemovitostí, svolá tajemnice FV jednání s p. Korseskou, kterého v této věci pověřilo ZMČ Praha 2.

   Prognózy/Průběh

   Na základě návrhu předsedy FV se FV od minule zabývá zhodnocením peněžních prostředků z prodeje nemovitostí. Někteří členové FV více intenzivně něž jiní, jeden tak intenzivně, že zůstává rozum stát.

   Člen FV p. Richter se rozhodl jednat. Vyrazil navštívit Asset managera nejmenované banky a požádal jej o zpracování nabídky. V úvodu diskuse p. Richter vysvětlil, že tak jednal na vlastní pěst, nikoliv jako zástupce MČ Praha 2. Až sem mi diskuse připadala věcná a smysluplná. Poté co jsem požádal o uvedení těchto skutečností do zápisu, aby snad nedošlo k mýlce a někdo (kdokoliv) si nevysvětloval nabídku tak, že byla vytvořena na základě zadání MČ Praha 2, došlo ale k několika zajímavým veletočům.

   Pan Richter mi vysvětlil, že: „jako zastupitel se může radit třeba s Prezident Spojených států amerických“. Upřímně trochu pochybuji, zda-li by jeho názor na danou problematiku mohl být přínosný - resp. zda-li by byl dostatečně kvalifikovaný, ale prosím. 

   Nicméně vážně nerozumím tomu jak se do košilky návrhu zpracovaného pro fyzickou osobu dostal text „MČ Praha 2“.

   Tento se objevuje napříč celým dokumentem, včetně závěru, ve kterém narazíte mimo jiné na následující doporučení:

   MČ Praha 2 doporučujeme vzhledem k charakteru investora jako základní strategii zřízení kvalitního dluhopisového portfolia
   s dostupným výnosem cca 0,6% p.a. Pro zvýšení očekávaného výnosu nad 1% p.a. doporučujeme z ostatních variant zvážit spíš
   omezené a s ohledem na aktuální vývoj trhu možná i postupné otevření limitů pro dynamičtější investice s důrazem na ochranu.
   —2015 indikativní nabídka CZK MČ Praha 2.pdf

   Ve chvíli kdy tato původní argumentace zjevně selhala, přišel následně pan Richter s tím, že jeho jméno nikde v materiálech nefiguruje a že materiál jen distribuoval.

   Následovala poslední - závěrečná otočka v rámci řešení tohoto bodu. Pan Richter přišel s tím, že jednal na základě pověření předsedy FV, který na posledním jednání vyzval přítomné členy k zvážení alternativních návrhů zhodnocení prostředků. Přiznám se, že v tu chvíli mě začal jímat pocit úzkosti. Ten mě opustil až u druhého piva u Mlsného kocoura.

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání. Zápis z jednání naleznete po autorizaci na: http://urad.praha2.cz/Financni-vybor.