Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 02/2016

Znak Praha 2Dne 16.02.2016 se konalo druhé zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Tak i tentokrát začínám poněkud chaoticky. Přesun z KVV (tentokrát v ZŠ Vratislavova) na Úřad zabral prostřednictvím MHD o trochu déle, než bych býval čekal (cca více jak 15 minut). Bohužel bez mé maličkosti nebyl FV usnášeníschopný a z tváří přítomných je jasně patrné, že nejdu včas. Verbálně mě o tom pro sicher ujišťuje předseda klubu ODS. Ani Okna na radnici Praha 2 se nezachovávají svůj tradičně průhledný kukuč. Odchylně od ostatních se ten pár výplní okenic netváří vyčítavě, spíše bych řekl pohrdavě, posazeni stranou - v roli hostů. Můj dojem záhy potvrzují i písemně na FB. Už abychom tady měli ty „předražené” klimatizace :-/
...jednání Finančního výboru o jednom z nejdůležitějších usnesení v roce - o rozpočtu....výbor se v usnaseni schopnem po...
Zveřejnil(a) Jana Duchková dne 16. únor 2016
 • Jsme usnášeníschopní a můžeme se tak pustit do tradičního schvalování v pořadí:
  • Schválení programu jednání //schválen
  • Schválení zápisu z předchozích jednání //neschválen pro nízkou účast - přesunuto na příště
 • Následují body
  • Rozpočet R2016

  Přijatá rozhodnutí

  • Návrh rozpočtu R2016 nebyl doporučen ZMČ ke schválení.

    Prognózy/Průběh

    To Vám panečku dnes byly věci. Vzhledem k tomu, že jsme potřebné materiály k rozpočtu dostali den (slovy jeden den) před jednáním FV, očekával jsem správně, že předkladatelé dostanou slušnou nálož. A ano, nemýlil jsem se. Rád bych tímto vysekl poklonu dvěma nejvíce diskutujícím. Tj. koaliční Honza Korseska a opoziční Jan Hruška. Prvnímu jmenovanému za trpělivost, se kterou reagoval na převážně věcné dotazy všech přísedících. Druhému za prokazatelně kvalitní přípravu ve velmi napjatém termínu.

    K samotném hlasování. Do ZMČ odešel návrh rozpočtu pro R2016 s bez doporučením FV (byla třeba nadpoloviční většina všech členů, nikoliv jen přítomných). Nebylo by tomu tak, kdy Celkových pět hlasů pro by nedostal bez podporuy jednoho ze dvou členů FV, nominovaných za politické uskupení Zelená pro Prahu 2 (ZPP 2). Pohledem politického realismu, je potřeba konstatovat, že ani v nejzeleněji vyhraněné opozici neexistuje konsensus nad tím, zda-li podpořit, nebo nepodpořit rozpočet. Novic by pak tak mohl být překvapený tím, že si v průběhu ZMČ přečte demagogicky hřímajícího antirozpočtového zastupitele Uhla. To u místních trvanlivějších struktur mohu vyloučit.

         Právě probíhá zastupitelstvo Prahy 2. Je to smutné představení. Debatujeme o rozpočtu. Rozpočtově odpovědná...
    Zveřejnil(a) Michal Uhl dne 7. březen 2016


    Disclaimer

    Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání. Zápis z jednání naleznete po autorizaci na: http://urad.praha2.cz/Financni-vybor.

    !edit: 17.02.2016