Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 02/2016

Znak Praha 2Dne 16.02.2016 se konalo pravidelné, druhé zasedání Komise výchovy a vzdělávání při ÚMČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Za patnáctiminutové zpoždění může Praha, která dnes spíše připomíná parkoviště. A to mám to město vážně rád. Tentokrát tedy má neúčast na hlasování v bodech:
  • Program jednání - schváleno;
  • Žádost o uzavření nájemní smlouvy k místnosti určené k bydlení pedagoů v MŠ Slovenská - schváleno.
 • Zmeškal jsem rovněž představení nového člena KVV, kterým je Mgr. Tomáš Najbrt.
 • Včas jsem do Vratislavky dorazil k projednávání bodu obsazení školských rad, což u zástupců zřizovatele (MČ) poněkud drhne. Žádost o nominaci členů obdrží předsedové klubů obratem.
 • Měl jsem možnost se seznámit s dobrými výsledky testování žáků v ZŠ Kladské a Slovenské.
 • Taktéž jsem měl možnost prodiskutovat s ostatními členy KVV dojmy z poslední návštěvy „pracovní komise” pro mateřské školy v MŠ Šumavská a MŠ Na Smetance.
 • Rovněž jsem s kolegy vyslechl pana ředitele Trundu, kterého trápí přechod před školou. Výhled projíždějících řidičů na přechod kazí zaparkovaná auta, brzdnou dráhu z kopce pak dlažební kostky. Řekl bych, že jde bohužel o obraz disciplinovanosti řidičů v celé Praze (mimochodem nedávno jsem narazil na zajímavý rozhovor s panem ředitelem Trundou, na zdánlivě vyčerpané téma inkluze).
 • Seznámil jsem se s iniciativou Pražských matek nazvanou Bezpečné cesty do školy.

Přijatá rozhodnutí

 • Všechny návrhy usnesení byly přijaty

Prognózy

KVV pokračuje v plnění běžných činností. Vedle pravidelných jednání pokračujeme v přínosných osobních návštěvách MŠ a ZŠ.

Přiznám se, že osobně jsem k iniciativě Pražských matek nazvané Bezpečné cesty do školy poněkud skeptický. Vede mě k tomu jednak kvalita zpracovaných materiálů, jednak absence zapojení odborné veřejnosti. Užitečné by ale mohlo být naplnění ambice zmapovat hlavní trasy, kudy chodí děti do škol. Nevím o projektu, který by se tím v širším kontextu zabýval. 

Dnes se to sešlo, z Vratislavky mažu na Finanční výbor, kde na nás čeká rozpočet. A to považte, máme teprve úterý.

Disclaimer

Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.