Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 05/2016

Znak Praha 2Dne 12.09.2016 se konalo páté zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2.

Zde uvádím svůj osobní komentář:
Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Schválen program jednání
 • Schválení zápisu č. 9/2016
  • Z důvodu nízké účasti (na předchozím jednání) nebyl zápis schválen
 • Projednání návrhu pohledávek nad 100.000,- Kč k účetnímu odpisu
  • Navržené pohledávky byly doporučeny k odpisu
 • Informace ke zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016
  • FV vzal zprávu o plnění rozpočtu na vědomí
 • Zadání kontroly týkající se vynaložených finančních prostředků na architektonickou studii rekonstrukce domu Na Slupi 12,14 (podnět od Kontrolního výboru)
  • FV si vyžádal dílo (architektonickou studii) a akceptační protokol díla, které doposud nebyly předloženy. Fakturační podklady byly dodány před jednáním.
 • Různé
  • Projednání účasti na jednání

Přijatá rozhodnutí

 • Doporučení odpisu navržených pohledávek
 • Potvrzení „omluvení“ člena FV D. Richtera z jednání FV ze dne 23.5.2016

   Prognózy/Průběh

   Pan Dan Richter nepřestává bavit! Navazuje tak na neméně zábavná vystoupení z dob minulých. A to prosím i poté, co byl na 7. řádném zasedání ZMČ Praha 2 z FV odvolán a na 8. řádném zasedání ZMČ Praha 2 kde byl navržen (návrhem ČSSD) na člena FV získal podporu jen deseti zastupitelů.

   Jako připomínku k zápisu ze dne 23.05.2016 uvedl, že je v prezenční listině u jeho jména chybně uvedeno „neomluven“ a to i přesto, že se prý emailem omlouval tajemnici FV. Jeho údajný email ovšem na ÚMČ Praha 2 nedoputoval. Předseda FV (budiž mu to ke cti) podnikl šetření, v rámci něhož si nechal mimo jiné zobrazit hlavičku emailové zprávy z „freemailu“, ze které lze vyvozovat, že email byl skutečně odeslán.

   Projednáváním této zásadní kauzy se prosím FV zabýval při venkovní teplotě 29 °C. Tímto bych chtěl koalici veřejně poděkovat za (opozicí kritizovanou) investici do rekonstrukce ÚMČ. Jen díky klimatizaci jsem si zachoval alespoň část zdravého rozumu.

   Nicméně, dobrá věc se podařila! FV jednomyslným hlasováním rozhodl o tom, že pan Richter nebyl „neomluven“, ale „omluven“. Gratuluji.

   Drobná vada přetrvává. Prezenční listina byla sice aktualizována, nicméně zápis, jehož přílohu tvoří, dosud schválený nebyl ;-/

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání. Zápis z jednání naleznete po autorizaci na: http://urad.praha2.cz/Financni-vybor.