Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 10/2016

Znak Praha 2Dne 11.10.2016 se konalo 8. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) RMČ Praha 2. Zde uvádím svůj osobní komentář: Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.


Telegraficky

 • Schválen program jednání s doplněním (žádost o finanční podporu na akci 100 let od otevření budovy ZŠ Resslova)
 • Projednání návrhu rozpočtu na R2017
 • Návrh odměn ředitelům MŠ a ZŠ
 • Ubytování pedagogických pracovníků
 • Návrh na testování odpadních vod na drogy v ZŠ (!!!)
 • Provoz školních družin, klubů a mateřský škol v období školních prázdnin - vzali na vědomí
 • Žádost o finanční podporu ZŠ Resslova

Přijatá rozhodnutí

 • Návrh rozpočtu na R2017 doporučen ke schválení
 • Projednán a doporučen ke schválení Návrh odměn ředitelům MŠ a ZŠ, včetně doplnění snížení hodnotícího ukazatele u jedné MŠ
 • Schválen požadavek MŠ Viničná na prodloužení nájemní smlouvy k prostoru určenému k bydlení pedagogických pracovníků. Dále pak iniciována součinnost s Odborem majetku ohledně navýšení počtu bytů/místností pro pedagogické pracovníky
 • Jednohlasná negace Návrhu na testování odpadních vod na drogy v ZŠ - tak to tu ještě nebylo
 • Provoz školních družin, klubů a mateřský škol v období školních prázdnin - KVV vzala na vědomí
 • KVV nedoporučila finanční podporu akce ZŠ Resslova - 100. výročí otevření budovy ZŠ

   Prognózy/Průběh

   Bez skřípění zubů nadále zůstáváme apolitičtí (pro srovnání na FV to jde zpravidla jen se skřípěním), snad nám to dlouho vydrží. Diskuse jsou věcné a orientované na výsledek. Nejinak tomu bylo při projednávání bodu: "Návrh na testování odpadních vod ZŠ na drogy".

   Usnesení, kterým bychom doporučili samotného předkladatele návrhu k provedení testů na drogy, by mi asi neprošlo, tak jsem jej raději ani nepředkládal. Neexistuje stenozáznam. Nicméně, kdybych měl parafrázovat poměrně ostré reakce, hodilo by se vypůjčit si nótu generála McAuliffea. Na výzvu ke složení zbraní v obklíčení odpovídá:
   Nuts!

   Až se stanovisko KVV vrátí Bezpečností komisi RMČ Praha 2, prosím aby jej vzala v potaz. Aniž bych chtěl jakkoliv rozporovat znění zápisu, podotýkám, že v zápise je formulováno poměrně smířlivě. "Na živo" vyznělo poněkud pregnantněji...

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.