Co všechno že se to u nás už vlastně nesmí?

Modrej(?!) pták detail Poslední „facelift“ loga občanských demokratů (který byl veřejnosti představen na 26. kongresu) změnil i podobu ptáka. Připouštím, že někomu sice může aktuální stylizace připomínat racka, ale modří vědí, že vzhůru letící bílá holubice v logu symbolizuje svobodu a volnost. Při oslavách „Dne obnovy samostatného českého státu“ v roce 2017 ale mnoho důvodů k oslavě našich svobod nenacházím. Naopak, znovu se ujišťuji v tom, že nejsou samozřejmé a je potřeba je bránit.

Nenechte se zmást, nečtete text libertariána, který z přesvědčení nutně musí útočit na veškeré náznaky regulace. Níže uvedená omezení našich základních svobod jsou natolik vážná, že i konzervativec, který v dané souvislosti akcentuje řád, má důvodnou obavu, že níže zmiňované zásahy mohou být pro svobodu letální.

K narušení domovní svobody jim soudu netřeba

Novelizace Zákona o střelných zbraních a střelivu v §56 a §57 rozšiřuje pravomoci policie, kdy policista, resp. policejní útvar je:
„..oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek..“
—Zákon o střelných zbraních a střelivu v §56 a §57
„To se mě netýká, nemám zbraň“ říkáte si? Legálně(!) držená zbraň není nutná podmínka. Jako záminka úplně postačí kotel. A do vašeho domu může na základě Novelizace Zákona o ochraně ovzduší dle §17, čl. 1, odst. e) i armáda úředníků. Vaší povinností je totiž:
„..umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona“
Nevpuštění takového úředníka do domu vás pak přijde až na 50 tisíc korun. Dostačující záminku úředníkům zavdá soused, který si bude stěžovat na to, že se mu nezdá, čím topíte.

Svobodo podnikání, jaká jsi byla!

Řekněte mi jediný dobrý důvod, proč by vláda měla zacházet s hospodou jako s veřejným prostorem. Připomínám, že hospoda má svého majitele. O ne/kouření v hospodách již proběhlo tolik debat, že se mi to téma snad ani nechce otevírat. Ale co naplat, jednou jsme hrdým národem Švejků a tak jsou regulace v hospodách asi nejvíce viditelné a všem srozumitelné.

Kuřáci si užijí více čerstvého vzduchu před hospodami, nekuřáci budou naopak na zahrádkách nadávat, že jim tam hulí pod nos.

Hospodští si vedle ostatních zpoplatněných služeb budou muset povinně platit za připojení k internetu a za naprosto zbytečně spotřebovaný papír z účtenek opatřených „ministerským razítkem“. Do svých analýz rizik budou muset zahrnout fakt, že vrchnost nejen digitalizuje, ale také centralizuje všechny hlavičky jimi vystavených účtů, a že tak vlastník dat ztrácí kontrolu nad tím, kde jsou jeho data a kdo k nim má přístup.

Aby se zbytečně nenudili, budou muset kontrolovat, zda-li jim do hospody nevcházejí mladiství hosté v „zjevně podnapilém stavu“. Dále pak patrně budou muset čelit online udáním na porušování EET stran těch, kterým nenalijí.

PF 2017 :-/