Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 02/2017

Znak Praha 2Dne 6.2.2017 se konalo 12 zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2. Zde uvádím svůj osobní komentář: Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.


 

 

 

Telegraficky

 • Schválen program jednání
 • Schválen předchozí zápis z jednání //automatické schválení při nedodání připomínek se myslím celkem osvědčilo
 • Projednání návrh rozpočtu na R2017
 • Projednání návrhu na nepodávání žalob //tedy ne obecně, ale jen v případě již běžících nedobytných exekucí
 • Projednání činnosti FV za R2016 a plán na R2017

Přijatá rozhodnutí

 • Návrh rozpočtu putuje do ZMČ bez doporučení FV
 • FV podpořil návrh RMČ k nepodávání nových žalob v případech, kde tím jen vzniká jen další náklad
 • Schválena zpráva o činnosti předsedy FV. Schválený plán činnosti pro R2017.

   Prognózy/Průběh

   Nemám radost z toho, že jsme nepodpořili rozpočet, vnímám to tak trochu jako znevažovaní práce. Veškerým dotazům které k přiloženému materiálu padly (a tentokrát je myslím formuloval (v roli hosta) jen pan zastupitel Schwarz)) se dostalo odpovědí. Návrh získal podporu všech zástupců politických stran, vyjma ČSSD. Žádné vyřčené připomínky jsem však stran ČSSD nezaznamenal. A takhle mi si tady politikaříme...

   V 11/2016 jsme vyzvali Majetkovou komisi RMČ aby se vyžvejkla k našemu návrhu využívat před uzavřením nájemních smluv bankovní a nebankovní registry. Tedy urgujeme.

   No a závěrem jsem to zase neporichterovali. Po zinscenované show, která svým charakterem i provedením spíše než jednání ZMČ připomínala kabaret, nás pan Richter nepřestává i nadále bavit na FV. V jím předloženém návrhu by FV měl patrně suplovat roli Policie ČR a pustit se tak do svévolného vyšetřování trestního oznámení. Co bychom si bez něj počali.

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.