Finanční výbor zastupitelstva, komentář k zasedání 02/2019

Znak Praha 2Dne 27.2.2019 se konalo zasedání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 2. Uvádím svůj osobní komentář: Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy/Průběh.

Telegraficky

 • Schválení program jednání
 • Úvodní představení členů (2 bohemáci, 1 slávista, 1 sparťan), schválení jednacího řádu
 • Volba místopředsedy výboru
 • Projednání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2019
 • Různé
  • Naplánování termínu dalšího jednání
  • Pravidla pro předávání a sdílení podkladů na jednání

Přijatá rozhodnutí

 • Schválen program jednání 
 • Místopředsedou Finančního výboru zvolen zastupitel Hruška 
 • Návrh rozpočtu putuje do ZMČ s doporučením FV
 • Další termín jednání Finančního výboru byl stanoven na 5.6.2019
 • Podklady na jednání budeme sdílet, prostřednictvím tajemnice FV, se všemi členy FV, v dostatečném předstihu před jednáním

   Prognózy/Průběh

   Návrh rozpočtu MČ Praha 2 putuje do ZMČ s doporučením Finančního výboru. Konec dobrý, všechno dobré.

   V tomto složení zasedal FV prvně. Jednání plynulo poměrně svižně, věcně. Každá jedna připomínka k rozpočtu byla diskutována, zodpovězena. Přesto se opozice rozhodla rozpočet nepodpořit.

   Nepřišlo mi, že by přetrvávaly nějaké zásadní rozpory. Svůj postoj vysvětlil jen zastupitel Hruška. Argumentoval tím, že opozice nebyla zapojena do přípravy a tak se s rozpočtem nemůže ztotožnit. Jde sice o univerzálně aplikovatelné vysvětlení, ale prostor pro zlepšení lze najít vždycky všude. Jsem plný očekávání, jak bude schvalování rozpočtu probíhat na zastupitelstvu.

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.