Pro investice, proti projídání rozpočtu

Rozpočet obce je neoddiskutovatelným pilířem jejího úspěšného hospodaření. Koalice i opozice se vesměs shodují na tom, jak by měl takový ideální rozpočet vypadat. Předmětem názorových střetů však často bývá, zda jím daný rozpočet skutečně je, či není.